Wiza studencka do Australii

Wiza studencka do Australii jest dokumentem zezwalającym na tymczasowy pobyt. O jej wydanie mogą zabiegać osoby, które planują uczyć się przez okres nie krótszy, niż 12 tygodni. Zwyczajowo czas obowiązywania takiego pozwolenia to okres przeznaczony na odbycie całego kursu, plus 1 lub 2 miesiące ekstra, które można poświęcić na pracę lub zwiedzanie kraju. Dzięki firmie Pacific Center Planet of Adventures wiele osób spełniło swoje marzenie o wyjeździe do Australii. Zatrudnia ona agenta migracyjnego, który na mocy nawiązanej współpracy może reprezentować interesy osób starających się o przyznanie wizy. Uzyskał on wszelkie wymagane uprawnienia w Australii, dysponuje więc rzetelną wiedzą na temat aktualnie obowiązujących przepisów oraz kroków jakie należy podjąć, aby otrzymać takie pozwolenie