Usługa obróbki metali

Obróbka skrawaniem polega na nadawaniu obrabianym przedmiotom żądanych kształtów, wymiarów oraz jakości powierzchni przez częściowe usuwanie ich materiału - wiórów - przeznaczonymi do tego narzędziami. Pośród metod skrawania wyróżnia się usługi takie jak: toczenie, frezowanie, struganie i szlifowanie. Wielość metod pozwala na uzyskanie pożądanego kształtu produktu przy jednocześnie niskiej cenie jednostkowej. Firma Zameh podczas realizacji usług wykorzystuje wszystkie surowce, ograniczając w ten sposób powstawanie odpadów i minimalizując koszty. Zlecenia dotyczące mechanicznej obróbki metali wykonywane są na podstawie - według poczynionych ustaleń - projektów klienta lub własnych.