Produkcja filmów

Poznań jest miastem, które idealnie łączy takie aspekty, jak biznes, działalność ekologiczna, przyjazny klimat dla mieszkańców, a także… film. Produkcja każdego projektu, mająca swoje miejsce w Poznaniu, to dobry wybór. Wpływ na ten rezultat mają działania instytucji, jaką jest Poznań Film Commission stworzoną po to, by rozwijać i promować markę Poznania na filmowej mapie – zarówno krajowej, jak i tej zagranicznej. PFC, w ramach działania w strukturach miejskich, służy kompleksową pomocą w kwestii aspektów formalnych (kontakt z urzędami, służbami miejskimi, mundurowymi), czy też proponowaniu lokalizacji na plany filmowe. Wybór Poznania lub miejsc na terenie Metropolii Poznańskiej otwiera przed twórcami szereg możliwości, które sprawiają, że wszystkie powstające projekty mają szansę na stałe zapisać się na kartach historii filmowej.