Ośrodek dla uzależnionych

Osoby, które trafiają do OAZY na terapię zamkniętą, zazwyczaj wcześniej poddawane są kilkudniowej (w przypadku alkoholizmu) lub kilkutygodniowej (narkomania, lekomania) detoksykacji. Leczenie jakie proponuje ośrodek dla uzależnionych opiera się na zastosowaniu metod z terapii poznawczo-behawioralnej. W ten sposób można nauczyć się rozpoznawać sytuację, które wywołują nieodpartą chęć sięgnięcia po używkę czy wykonania uzależniającej czynności i bronić się przed nimi. Klinika OAZA znajduje się w miejscowości Choceń i prowadzi również Punkt Konsultacyjno-Diagnostyczny we Włocławku.