https://futurum3d.pl/

Efekt drukowania trójwymiarowego jest naprawdę imponujący. Praca ręczna, której celem byłoby uzyskanie podobnego rezultatu przestrzennego, trwałaby bez porównania dłużej i wymagała znacznie większego nakładu pracy. Obecnie dzięki technice drukowania 3d można w ciągu kilkudziesięciu minut otrzymać makietę dużego budynku lub nawet całego osiedla. Nic więc dziwnego, że z tej formy modelowania chętnie korzystają pracownie projektowo-architektoniczne. Szczegóły oferty druku 3d dostępne na http://futurum3d.pl/drukowanie-3d/uslugi/makiety-architektoniczne/.